Όροι Χρήσης

Το www.tennispro.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «tennisPro», εφεξής «η επιχείρηση», που εδρεύει στην Ελπίδος 6, Αγία Παρασκευή, Αττικής, Ελλάδα, τηλ.: 211 2138862, email: tennispro.gr@gmail.com και έχει ως αντικείμενο την εμπορία ειδών & αξεσουάρ tennis και άλλων συναφών ειδών. Δημιούργησε και λειτουργεί το εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα που βρίσκεται στην διεύθυνση www.tennispro.gr. Το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του internet που επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους στα προϊόντα που προσφέρει η επιχείρηση και τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών, κατόπιν εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της επιχείρησης. Η επιχείρηση στοχεύει στην άμεση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη με την διαρκή υπευθυνότητα που επιδεικνύει σε όλη την πορεία της επιχειρηματικής της ανάπτυξης και τη καλλιέργεια εμπιστοσύνης. Κύριο και πρωταρχικό μέλημα της επιχείρησης είναι η γνωστοποίηση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και εν γένει την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.tennispro.gr και εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του, προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά-αποθήκευση, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών των χρηστών που διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση του στην άνω ιστοσελίδα www.tennispro.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση του σε αυτούς. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, που ισχύουν για το ηλεκτρονικό κατάστημα tennispro.gr σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχουν ήδη κάνει οι χρήστες. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων όπως τροποποιήθηκαν.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου www.tennispro.gr.

1. Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 9. Υπαναχώρηση / Επιστροφή - Αλλαγή Προϊόντων. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.). ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η συναλλαγή θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε μόνο μετά την αποστολή έγγραφης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εκτέλεση κάποιας παραγγελίας το tennispro.gr έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να μην την εκπληρώσει, σε περίπτωση δε που έχει ήδη εισπραχθεί το τίμημα, πιστώνεται στον λογαριασμό του χρήστη για μελλοντικές αγορές ή επιστρέφεται με κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό του εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα tennispro.gr καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη για το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου. Η επιχείρηση έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απεικονίσει με τη μέγιστη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, για την οποία η επιχείριση δεν φέρει καμία ευθύνη. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα tennispro.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αναρτάται από την επιχείρηση (εκτός από εκείνα τα στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους, λ.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών, φορέων κλπ), συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων, υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων (Ν.2121/93 ως ισχύει) περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της ιδιοκτήτριας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης και του www.tennispro.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή τους και έκθεση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.tennispro.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Το www.tennispro.gr δικαιούται να προβάλει περιεχόμενα τα οποία σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και επίσημων προμηθευτών του. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ενοχληθεί από την ανάρτηση συγκεκριμένου περιεχομένου παρακαλείται να επικοινωνήσει με την εταιρία προτού προβεί σε διατύπωση παραπόνου.


3. Ασφάλεια

Η επιχείρηση αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, για την διασφάλιση τους. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος tennispro.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Χρήση Τεχνολογίας SSL (Secure Sockets Layer)

Η ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω κρυπτογράφησης SSL, που αποτελεί παγκόσμια την πλέον αξιόπιστη τεχνολογία των online εμπορικές συναλλαγών και την πιστοποίηση ιστοσελίδων. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που προέρχονται από το τερματικό του χρήστη μέχρι αυτές να φθάσουν στο διακομιστή του ηλεκτρονικού καταστήματος όπου και αποκρυπτογραφούνται. Σε όποιο σημείο του ηλεκτρονικού καταστήματος ο χρήστης εισάγει προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση. Με τη μέθοδο αυτή προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, καθώς αυτά δεν μπορούν να διαβαστούν ή να αλλοιωθούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα επαληθεύεται η ακεραιότητα και η γνησιότητα (Integrity – Authenticity) των μεταδιδόμενων πληροφοριών. Συγκεκριμένα, το σύστημα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί από την Comodo, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας συναλλαγών.

Το πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται είναι το Comodo Instant SSL (όπως διαπιστώνεται και από την "δυναμική σφραγίδα" πιστοποίησης στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας) με πιστοποίηση ονόματος χώρου (domain name) της Επιχείρησης. Η κρυπτογράφηση γίνεται με χρήση κλειδιού 256bit και το πιστοποιητικό υποστηρίζεται από όλους τους γνωστότερους φυλλομετρητές (browsers) - Mozilla Firefox 2.0+ Chrome, Opera, Safari και Internet Explorer (από την έκδοση 8 και άνω). Όλοι οι παραπάνω φυλλομετρητές, υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα tennispro.gr.

3.1 Αναγνώριση Πελάτη

Ταυτοποίηση και Έγκριση Εισόδου Χρήστη (Identifιcation, Authorization). Προκειμένου να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συναλλαγή με την επιχείρηση, είναι απαραίτητη η εγγραφή και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την πρόσβαση στον λογαριασμό αυτόν είναι απαραίτητη οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη, ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τους ανωτέρω κωδικούς οποτεδήποτε και όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος ο χρήστης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής τους θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της επιχείρησης, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστάται, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζει ο χρήστης το password του σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγει τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης προτείνετε να χρησιμοποιεί όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

3.2 Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή στην επιχείρηση είναι εμπιστευτικές. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτήσεών των χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα tennispro.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που του εμπιστεύονται οι χρήστες. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή της επιχείρησης με την εγγραφή του ο χρήστης ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του. Η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτών καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους. Για τη δική του ασφάλεια ο χρήστης, θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.


3.3 Αυτόματη Αποσύνδεση

Σε περίπτωση που ο χρήστης ενώ είναι συνδεδεμένος στον προσωπικό του λογαριασμό δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα για διάστημα άνω των δεκαπέντε (15) λεπτών γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από τον λογαριασμό του (expire time). Επιπλέον ο χρήστης αποσυνδέεται από τον λογαριασμό του σε περίπτωση αλλαγής για κάποιο λόγο της IP του.


4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή του χρήστη στις σελίδες του tennispro.gr και προκειμένου να παραγγείλει προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του ώστε να ενημερώνεται για νέα προϊόντα της επιχείρησης, είναι πιθανό να του ζητηθούν να δηλώσει στοιχεία που αφορούν (όνομα, επίθετο, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου tennispro.gr προορίζονται αποκλειστικά για την επιχείρηση ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μαζί τους. Η επιχείρηση ενδέχεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την εκτέλεση των παραγγελιών, την εμπορική της επικοινωνία με τους χρήστες ή/και την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων και εξατομικευμένων προσφορών, σε τρίτη συνεργαζόμενη με αυτήν επιχείρηση. Η τελευταία, θα πρέπει να συμμορφώνεται απόλυτα με τις αρχές εχεμύθειας που τηρεί η επιχείρηση ως προς τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση δεν δύναται να αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πωλήσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία παραμένουν απόρρητα. Η ως άνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση και αποστολή των παραγγελιών, την εμπορική επικοινωνία-προώθηση πωλήσεων μέσω ενημερωτικών e-mail/newsletters (π.χ. ενημέρωση για νέα προϊόντα και προσφορές, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.), την βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος υπηρεσιών καθώς και την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων (που δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώριση ατόμων). Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά δεδομένα χρηστών απαγορεύεται.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα tennispro.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένοι σε κάποια υπηρεσία του. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Το tennispro.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών του. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του tennispro.gr. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ιστοσελίδας, μπορεί οποτεδήποτε θέλουν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997), καθώς και να ζητήσουν την αλλαγή ή την διαγραφή των στοιχείων αυτών και γενικά να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.


5. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας tennispro.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού εισόδου (username) και του κωδικού ασφαλείας (password) του Λογαριασμού τους. Ακόμη, ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του Λογαριασμού τους, την τυπική έξοδό τους από το λογαριασμό κατά το τέλος κάθε χρήσης καθώς και για κάθε πράξη που διενεργείται από το Λογαριασμό τους.

Οι χρήστες οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά τις τεχνικές πληροφορίες που παρέχονται και την καταλληλότητα των προϊόντων που επιθυμούν να παραγγείλουν πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

5.1 Προσωπικά Στοιχεία

Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που τις παρέχει. Τα προσωπικά στοιχεία και το περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ή παραπλανητικά.

Δεν πρέπει να οδηγούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση τρίτων.

Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, ή παραπλανητικής διαφήμισης.

Δεν πρέπει να είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά.

Δεν πρέπει να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.

Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα.


6. Εγγραφή Μέλους

Ο κάθε χρήστης προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να τοποθετήσει μία παραγγελία, θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί σε αυτήν. Τα στοιχεία που θα του ζητηθούν να συμπληρώσει πρέπει να είναι αληθινά, ακριβή και πλήρη από κάθε άποψη, δηλαδή υποχρεούται να δηλώσει το πραγματικό του όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση και άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να του ζητηθούν. Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που θελήσει να αλλάξει κάποιο από τα στοιχεία του ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει το λογαριασμό του, κάνοντας κλικ στο "Πληροφοριες Λογαριασμου". Κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής ,ο χρήστης πρέπει να έχει διαβάσει τους όρους και προϋποθέσεις και να τους αποδεχτεί πλήρως. Ως εκ τούτου η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από τον χρήστη λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο χρήστης (λ.χ. για την έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε αυτόν εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από αυτόν στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή του, ή/και στο τηλέφωνό του ή/και στον τηλεπικοινωνιακό του πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων του (εφόσον δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Το ίδιο ισχύει και για την διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα σταθερά τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει εκ νέου τα στοιχεία του κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής (registration form) είναι απαραίτητη για την αποδοχή ενός μέλους. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ενεργοποιείται ο λογαριασμός του. Το tennispro.gr θα σας ειδοποιήσει με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στο άνοιγμα του λογαριασμού.


7. Αγορά Προϊόντων

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα tennispro.gr ο χρήστης μπορεί να βρει προϊόντα ένδυσης και αξεσουάρ. Στόχος της επιχείρησης είναι να φτάσει ο χρήστης στο προϊόν με όσο το δυνατόν λιγότερα clicks, η επιχείρηση για να διευκολύνει την αναζήτηση των χρηστών, έχει εντάξει τα προϊόντα σε βασικές κατηγορίες. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα αναζήτησης με βάση την κατηγορία τιμής ή μεγέθους, που θα τον οδηγήσει κατ' ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή του. Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας ο χρήστης θα λάβει αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρονται οι λεπτομέρειες της παραγγελίας του. Όλες οι παραγγελίες που γίνονται δεκτές από την επιχείρηση υπόκεινται στη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Η επιχείρηση προσφέρει προς πώληση προϊόντα που είναι διαθέσιμα για αποστολή από τα καταστήματα της ή τους προμηθευτές της. Είναι πιθανό κατά την διάρκεια εργάσιμων ωρών/ημερών το προϊόν που έχει επιλέξει ο χρήστης να αγοράσει από κάποιον πελάτη στο φυσικό κατάστημα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα το προϊόν να μην είναι διαθέσιμο προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η επιχείρηση καταβάλει συνεχείς προσπάθειες να ενημερώνεται εγκαίρως η βάση δεδομένων αποθήκης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η επιχείρηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της διαθεσιμότητας, τιμής ή/και περιγραφής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του ή έχει λανθασμένες πληροφορίες, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του να επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2112138862 ή να μας αποστείλετε email στο tennispro.gr@gmail.com

8. Ακύρωση Παραγγελίας

Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας έχει τις εξής επιλογές.

8.1 Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορεί να κάνει πίσω «back» και να αφαιρέσει τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση» και διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία παραγγελίας.

8.2 Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας και πριν την αποστολή των προϊόντων μπορεί να καλέσει στο 2112138862 και ένα μέλος του τμήματος εξυπηρέτησης της επιχείρησης θα αναλάβει αμέσως την ακύρωση της παραγγελίας.

8.3 Μετά την παραλαβή του προϊόντος, θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω:

1. Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα tennispro.gr, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2112138862 ή να αποστείλει email στην διεύθυνση tennispro.gr@gmail.com αιτιολογώντας τον λόγο της επιστροφής.

2. Συσκευάζει το προϊόν, στο ίδιο κουτί με το οποίο το είχε παραλάβει ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.

3. Τοποθετεί μέσα στη συσκευασία την οποία έχει φτιάξει ένα έγγραφο στο οποίο μας παραθέτεται τους λόγους ακύρωσης. Το ειδικό έντυπο επιστροφής, το οποίο μπορεί να κατεβάσει από εδώ.

4. Αποστέλλει το δέμα, μέσω του πρακτορείου courier από το οποίο παρέλαβε την παραγγελία του, η αποστολή γίνετε υπόψη του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΙΑ.

5. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή.


8.4 Επιγραμματικά η επιστροφή και αντικατάσταση ενός προϊόντος είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

▪ Η επιστροφή να πραγματοποιείται εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα παραλαβής.

▪ Το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί.

▪ Το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής , Φορτωτική κ.ο.κ).

8.5 Σε περίπτωση που ζητηθεί αλλαγή από τον πελάτη, σε παραγγελία που έχει ήδη εκτελεστεί (ο πελάτης δηλαδή έχει λάβει ενημερωτικό e-mail με τον αριθμό αποστολής της παραγγελίας του) ο πελάτης χρεώνεται δύο φορές τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας του.Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η παραγγελία επιστραφεί στην επιχείρηση λόγω αδιαφορίας του πελάτη να παραλάβει εγκαίρως και ζητήσει να του αποσταλεί εκ νέου.

Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αποστολέα.

Στη περίπτωση όμως κατά την οποία μετά από την παραλαβή του προϊόντος η επιχείρηση διαπιστώσει δική της υπαιτιότητα, τότε είτε θα πιστώσει το Λογαριασμό του χρήστη για μελλοντικές παραγγελίες είτε θα καταθέσει το αντίστοιχο ποσό καθώς και το ποσό εξόδων σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο χρήστης.

Σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

Για οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος είναι απαραίτητη η συμπλήρωση το ειδικό έντυπο επιστροφής, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Παραγγελία και Αγορά Προϊόντων

Ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει την παραγγελία του ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου. Για να μπορεί ο χρήστης/πελάτης να κάνει αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, δεν απαιτείται να έχει κάνει εγγραφή λογαριασμού εκ των προτέρων. Οι παραγγελίες λαμβάνονται εγγράφως μέσω του διαδικτύου με τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα tennispro.gr και είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έγιναν δεκτές από την επιχείρηση με σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβει ο χρήστης/πελάτης με την επιβεβαίωση παραγγελίας, η οποία καταγράφεται στα συστήματα επιχείρησης, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας.

Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγξει την επιβεβαίωση παραγγελίας και να ενημερώσει αμέσως την επιχείρηση (το αργότερο εντός δύο ωρών από τη λήψη της ηλεκτρονικής ειδοποίησης) εγγράφως με e-mail ή τηλεφωνικά για οποιοδήποτε λάθος. Διαφορετικά, τα στοιχεία που αναφέρονται στην επιβεβαίωση παραγγελίας θα εφαρμοσθούν σε αυτήν τη σύμβαση.

Η επιχείρηση παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα παραγγελίας των προϊόντων που είναι διαθέσιμα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και παραλαβής των προϊόντων από το φυσικό κατάστημα. Ειδικότερα, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί και να παραλάβει την παραγγελία του, αποπληρώνοντας το τίμημα της αγοράς του με μετρητά, κατά την παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις: α) Ο πελάτης θα πρέπει να έχει παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). β) Η εν λόγω παραγγελία θα ισχύει για 48 ώρες από την στιγμή που θα σας έρθει ενημερωτικό e-mail ότι η παραγγελίας του είναι έτοιμη για παραλαβή από το κατάστημα. γ) Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή της παραγγελίας και αποπληρωμή του τιμήματος κατά την ως άνω αναφερόμενη προθεσμία, η παραγγελία του θα ακυρώνεται χωρίς καμία ευθύνη της επιχείρησης. δ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία ειδών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και μη παραλαβή αυτών από το κατάστημα, κλπ.), η επιχείριση μπορεί να αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω χρήστη μέσω της δυνατότητας παραλαβής από το κατάστημα.

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας ή όμοιας κακόβουλης πράξης από την πλευρά του πελάτη, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει ζημίες που ενδεχομένως να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας του πελάτη.


Διαδικασία πραγματοποίησης παραγγελίας - Αγοράς Προϊόντων

Για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ο χρήστης ακολουθεί τα εξής βήματα:

Επιλέγει από τον κατάλογο των προϊόντων ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων, το προϊόν ή τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, τα τοποθετείτε στο «καλάθι αγορών». Στη συνέχεια ελέγχει το καλάθι αγορών και επιβεβαιώνει πως η παραγγελία των προϊόντων είναι σωστή. Συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία και τον τρόπο αποστολής, πληρωμής, διεύθυνση αποστολής κλπ. Επιθεωρεί την συνολική εικόνα της παραγγελίας. Αποδέχεται τους ορούς της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο και τέλος δίνει την εντολή της παραγγελίας.

Εναλλακτικά μπορεί να κάνει την παραγγελία τηλεφωνικά , από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10:00 έως και 17:00 στον αριθμό 2810-284217. Θα χρειαστούν λίγα λεπτά για να καταχωρηθούν τα στοιχεία της παραγγελίας και να δοθούν άμεσα απαντήσεις για το απόθεμα και για τις λεπτομέρειες των προϊόντων, συναλλαγής.

Κατόπιν ο χρήστης θα λάβει από την επιχείρηση ένα ενημερωτικό e-mail που θα επιβεβαιώνει όλες τις λεπτομέρειες της συγκεκριμένης παραγγελίας του για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, της διάρκειας ισχύος και της τιμής της ενδεχόμενης προσφοράς και το δικαίωμα υπαναχώρησης (εφόσον είναι διαθέσιμα τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει). Ο χρήστης θα ενημερώνεται αναλυτικά για όλα τα στάδια της παραγγελίας του. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί το κινητό του τηλέφωνο για την αποστολή μηνυμάτων (sms) προς ενημέρωσή για την πορεία της παραγγελίας μπορεί είτε να μην συμπληρώσει εξαρχής το σχετικό πεδίο στη φόρμα παραγγελίας (προαιρετικό πεδίο) είτε να αποστείλει ανά πάσα χρονική στιγμή σχετικό e-mail στο tennispro.gr@gmail.com με το οποίο να ζητάει την παύση της αποστολής των εν λόγω μηνυμάτων (sms) – opt out.

Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.
Παρακαλείται ο χρήστης να σημειώνει τον αριθμό παραγγελίας σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσει με την επιχείρηση τηλεφωνικώς στο 210 5911721
 ή με αποστολή e-mail στο tennispro.gr@gmail.com. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παραπόνου, παρατήρησης κλπ. που προκύπτει κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο χρήστης οφείλει άμεσα να ενημερώσει σχετικώς την Εταιρεία.

Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για κάθε παραγγελία καθ’ όλο το διάστημα της μεταφοράς και μέχρι να παραδοθεί στον χρήστη. Από την στιγμή που θα υπογράψει ο χρήστης για την παραλαβή των προϊόντων που αγόρασε από εκείνη την στιγμή και μετά η ευθύνη είναι δική του.

Αν ο χρήστης επιθυμεί να παραλάβει την παραγγελία σε διαφορετική διεύθυνση από εκείνη που έχει δηλώσει, παρακαλείται να την συμπληρώσει προτού αποθηκευτεί η παραγγελία.

Σημείωση:

Παραγγελίες πελατών που στο ιστορικό τους έχουν παραγγελίες που αρνήθηκαν να παραλάβουν και επιστράφηκαν στην επιχείρηση με την ένδειξη (ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ) από την εταιρεία ταχυμεταφορών, θα γίνονται δεκτές μόνο μετά από κατάθεση σε τράπεζα.


Το Πωλούμενο Είδος

Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας "κλικ" στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος. Τα ρούχα που βρίσκονται σε Προσφορά σημειώνεται ότι δεν επιστρέφονται και αυτών που ήδη έχουν αντικατασταθεί μια φορά.

Στα προϊόντα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα σε προσφορά, ισχύει μόνον η τιμή προσφοράς χωρίς καμία άλλη επιπλέον έκπτωση που τυχόν παρέχεται σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.

Η επιχείρηση δε θα φέρει καμία ευθύνη για όποια ασυμφωνία προκύψει μεταξύ του διαθέσιμου αποθέματος του επιλεχθέντος προϊόντος και της ηλεκτρονικής κράτησης αυτού.


Παραγγελία Προϊόντων και Προστασία του Καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 περί «Προστασίας των Καταναλωτών» (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) καθώς και κατά τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμόν Ζ1-496/2000 απόφαση περί εμπορίας από απόσταση αγαθών και υπηρεσιών. .

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων, ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Η καταχώρηση του ΑΦΜ και ΔΟΥ από 01.01.2014 κρίνεται απαραίτητη για την έκδοση της απόδειξης με βάση της ΠΟΛ. 1207 14/11/2012 ν. 4093/2012 (ΦΕΚ.222).


Εμφάνιση - Πληροφορίες προϊόντων

Υποχρέωσή μας αλλά και κύριο μέλημά μας είναι οι πληροφορίες που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα tennispro.gr για την ποιότητα, την ποσότητα, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και τις τιμές των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση να είναι απολύτως ακριβείς. Σε περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές μας, προκύψουν τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη ή προβλήματα στην περιήγηση της ιστοσελίδας μας, ζητάμε την κατανόησή σας και σας βεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση για τη διόρθωσή τους. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για λάθη που οφείλονται σε αμέλεια ή απροσεξία κατά τη διαδικασία καταχώρησης των ηλεκτρονικών δεδομένων στο σύστημα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την ακούσια διαστρέβλωσή αυτών. Ο χρήστης καλείται να επικοινωνήσει με την εταιρία για να διευκρινίσει την ακρίβεια των πληροφοριών προτού προβεί σε διατύπωση παραπόνου.

Παρόλα αυτά στην οθόνη του υπολογιστή σας κάποια προϊόντα μπορεί να εμφανίζονται ελαφρώς διαφορετικά στο μέγεθος, χρώμα και υφή σε σχέση με την πραγματικότητα. Το Κατάστημα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτό προϊόντα, ενώ επίσης προβάλλονται φωτογραφίες προϊόντων σε μεγέθυνση για να προβληθούν οι λεπτομέρειές τους. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται και από την οθόνη του χρήστη/πελάτη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, διαφοροποίηση για την οποία δεν φέρει καμία ευθύνη η επιχείρηση.


Διαθεσιμότητα

Τα προϊόντα που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι διαθέσιμα εκείνη την χρονική στιγμή. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα κάποιου λάθους ή άλλου αστάθμητου παράγοντα με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μην έχει διαθέσιμο ένα προϊόν που αγόρασε ο πελάτης, παρά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Μολονότι η επιχείρηση έχει λάβει κάθε δυνατή μέριμνα για την ενημέρωσή τον χρηστών σε σχέση με την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος παρ' όλα αυτά υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει απροσδόκητη έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα του προϊόντος από τους προμηθευτές της επιχείρησης (και μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας του χρήστη). Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει με τον χρήστη/πελάτη ώστε να των ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί του για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος ή την ακύρωση της παραγγελίας αζημίως και για τα δύο μέρη και την πίστωση του λογαριασμού του χρήστη ή την επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν καταβληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 30 εργάσιμων ημερών. Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στους καταλόγους του ηλεκτρονικού καταστήματος υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την διαθεσιμότητα της αποθήκης της επιχείρησης. Έτσι ο χρήστης μπορεί εύκολα να διαπιστώσει πριν κάνει την παραγγελία του ποια από τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στις αποθήκες και άμεσα παραδοτέα, ποια προϊόντα δεν είναι μεν άμεσα διαθέσιμα αλλά η επιχείριση δεσμεύεται για το χρόνο παράδοσης τους. Οι διαθεσιμότητες των προϊόντων που τυχόν αναφέρονται είναι ενδεικτικές και δεν είναι δεσμευτικές. Σε περίπτωση που κάποιο είδος δεν είναι διαθέσιμο για άμεση αποστολή, θα το παραλάβετε μόλις αυτό βρεθεί από τους προμηθευτές μας. Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις που οφείλονται σε τρίτους.

Τιμές Προϊόντων

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α. (24%) και ισχύουν για την χρονική στιγμή που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών από μέρους της επιχείρησης, οι τελικές τιμές του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου δύναται να είναι διαφορετικές από αυτές που αξιώνει η επιχείρηση στο φυσικό της κατάστημα στη διεύθυνση Ελπίδος 6, Αγία Παρασκευή , Αττική. Οι τιμές των προϊόντων δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής και συσκευασίας εφόσον η παραλαβή αυτών γίνεται από το φυσικό κατάστημα της επιχείρησης. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ενώ σε επιλεγμένα προϊόντα μπορεί να ισχύουν ειδικές προσφορές και εκπτώσεις στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών, οι οποίες θα ισχύουν μόνο για καθορισμένα προϊόντα και μόνο για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος tennispro.gr. Δεσμεύεται όμως κατά την εκπλήρωση της παραγγελίας να αποστείλει τα προϊόντα που παράγγειλε με τα χαρακτηριστικά και τις τιμές που αναρτώνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της κατά το χρόνο της παραγγελίας. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας ενώ τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας επιπλέον της τιμής των επιλεχθέντων προϊόντων.

Ενημερωτικά e-mail (newsletters)

Τα newsletters τα οποία λαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης του site με την εγγραφή του στη λίστα παραληπτών (mailing list) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα tennispro.gr ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email.

2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα tennispro.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση.

3. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.

4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων από το ηλεκτρονικό κατάστημα tennispro.gr μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη αντίστοιχη φόρμα μη αποδοχής.

Σε καμία περίπτωση δεν αποστέλλονται newsletters, χωρίς την συγκατάθεση του πελάτη και επιλογή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.


Προστασία Ανηλίκων

Η συλλογή, χρήση και διάθεση των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και των δεδομένων της οικογενείας τους γίνεται μόνο μετά από ρητή γραπτή έγκριση των κηδεμόνων τους. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς κατάθεσης στοιχείων κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής χρηστών.

Το Κατάστημα διαβεβαιώνει τους πελάτες του ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε το περιεχόμενο των διαφημίσεων/διαφημιστικών μηνυμάτων:

- Να μην επηρεάζει τα παιδιά αρνητικά σε πνευματικό και ηθικό επίπεδο.

- Να μην δίνεται παραπλανητική εικόνα της ποιότητας, του μεγέθους της αξίας ή της απόδοσης των διαφημιζόμενων εμπορευμάτων στα παιδιά.


Cookies

Το ηλεκτρονικό κατάστημα tennispro.gr χρησιμοποιεί cookies ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που ο χρήστης περιηγείται με κάποιον web browser στο ηλεκτρονικό κατάστημά. Χωρίς τη χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να προσφέρουμε στους χρήστες σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις (π.χ. ρυθμίσεις παραγγελίας express), αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα υπενθύμισης μεταξύ δύο επισκέψεών κ.α. Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών των χρηστών μέσω του διαδικτύου ώστε να είναι δυνατή η προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Επίσης το ηλεκτρονικό κατάστημα tennispro.gr χρησιμοποιεί τεχνικές remarketing για την προβολή των διαφημίσεων του on-line. Τρίτοι προμηθευτές, περιλαμβανομένης και της Google, προβάλουν τις διαφημίσεις μας σε sites στο Internet. Τρίτοι προμηθευτές, περιλαμβανομένης και της Google, έχουν τη δυνατότητα χρήσης κάποιων cookies (όπως για παράδειγμα το AnalyticsCookie).

Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες του tennispro.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία της Google για να συλλέγουμε στατιστικά χρήσης της σελίδας ώστε να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Αυτά η υπηρεσία είναι απολύτως ανώνυμη και χρησιμοποιεί cookies.

Χρησιμοποιούμε cookies στη σελίδα μας για να αποθηκεύσουμε τα αγαπημένα σας χωρίς να χρειάζεται να έχετε λογαριασμό και να τα βρίσκετε εύκολα όποτε ξαναμπαίνετε στη σελίδα. Επίσης χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύει την τελευταία την κατάσταση του μενού κατηγοριών και για τα προϊόντα που επιλέγετε για να συγκρίνετε. Στόχος όλων είναι η δική σας διευκόλυνση στην χρήση του site.

Χρησιμοποιούμε τα social media για καλύτερη επαφή μαζί σας και για πλουσιότερο περιεχόμενο, και αυτά συμπεριλαμβάνουν cookies για τη χρήση τους.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Στις ρυθμίσεις του browser ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εμποδίζει τον browser του από το να δέχεται νέα cookies ή να τον ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό του δίσκο. Παρόλα αυτά ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει πως αν επιλέξει να εμποδίζει τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό του δίσκο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Λοίποι Όροι

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του tennispro.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι της παρούσης Συμβάσεως δεν θα θίγονται.

Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/και η πίστωση αυτών στον λογαριασμό του πελάτη τούτη εννοείται πάντοτε ως άτοκη.